Cíle sdružení Voluntarius z.s.

Cíle sdružení Voluntarius z.s.

Cílem sdružení je zejména:

  1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ  T.G. Masaryka Milovice,

  2. zabezpečení zdravějšího, bezpečnějšího prostředí pro školáky ZŠ T.G. Masaryka Milovice, pro jejich zdravý vývoj,

  3. podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ T.G. Masaryka Milovice a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,

  4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ T.G. Masaryka Milovice.

Ke splnění těchto cílů bude sdružení vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.


Kontakt

Občanské sdružení Voluntarius


Novinky

školní rok 2016/2017

22.02.2017 12:14
V tomto školním roce poskytl Voluntarius, z.s. finanční podporu: pro žáka 7. ročníku -...

—————

Všechny články

—————


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.