Cílem sdružení voluntarius je podpora žáků školy. V současné době je připravován projekt ECDL ("řidičák na počítač" - certifikované zkoušky pro žáky 8. a 9. ročníků o jejich počítačové gramotnosti.) Tento certifikát je pozitivně vnímán i při přijímacích zkouškách na střední školy či v budoucích zaměstnání. Je to znak toho, že uživatel umí ovládat počítač, jeho programy. 

Tento certifikát je finančně náročný- škola ZŠ T.G.M. již ze svých prostředků hradila zřízení certifikované místnosti na testování a sdružení Voluntarius z.s. chce pomoci všem žákům dosáhnout na tento certifikát tím, že by uhradilo polovinu nákladů na zkoušku. 

Dále sdružení podporuje aktivity Dětského zastupitelstva při ZŠ T. G. M. , které je za svou práci oceňováno i na půdě Parlamentu ČR. 

Sdružení spolupracuje s třídním učitelem třídy, který požádá o příspěvek. Zatím této možnosti nejvíce využívají třídní druhých a čtvrtých ročníků, kdy žádají o příspěvek na školy v přírodě. Příspěvek využívají na částečnou úhradu dopravy, na nákup odměn popř. pro žáky, kteří si nemohou kvůli finanční situaci tento pobyt dovolit. 

Dalá sdružení podporuje aktivity školy formou příspěvků na nejrůznější akce - zaplacení dopravy, části nákladů na spotřebované materiály atd. 

Každý rok sdružení podporuje 9. ročníky při organizaci "stužkování" - tj. rozloučení se se základní školou formou plesu, příspěvkem na památeční šerpy či trička, v některých letech i příspěvek na hudbu. 

Sdružení podporuje i žáky, kteří by se nemohli kvůli finanční nebo sociální situaci účasnit akcí, které jsou důležité pro výuku - exkurze, školní výlety atd. 

Částky, které sdružení poskytuje se pohybují v rozmezí desítek korun až po několika tisícové sumy (např. úhrada kurzu, nakoupení pomůcek pro 1. ročníky...). 


Spolek Voluntarius podporuje školu a její žáky vždy po předchozí domluvě s vedením školy, popř. s pedagogickým pracovníkem. Tato podpora je součástí vize spolku, co nebo které pomůcky jsou potřeba k výuce žáků a přinesou škole, žákům i rodičům ulehčení jak v otázce finanční tak organizační.

Ve školním roce 2017/2018 se sdružení Voluntarius podílelo na spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka Milovice a to finanční účastí na:

  • Příspěvek na zakoupení barev do eTwinningového projektu pro žáky 4.B
  • Příspěvek na šerpy pro deváté ročníky
  • Zaplacením poštovného pro „plyšáky“ – projekt Dětského zastupitelstva
  • Příspěvekm na školu v přírodě pro druhé ročníky.

Celkem se finanční podpora vyšplhala na částku 4396 Kč.

Ve školním 2016/2017 roce poskytl Voluntarius, z.s. finanční podporu:
Příspěvek na výjezdní zasedání dětského zastupitelstva 2016/2017 1200 Kč
Příspěvek na mikulášskou nadílku 1. ročníky 2016/2017 2500 Kč
Akce český ježíšek 2016/2017 1500 Kč 
Příspěvek na lyžařský kurz 2016/2017 4200 Kč
Příspěvek na výtvarné pomůcky (nákup kreslícího kartonu, papírů) pro budoucí první ročníky 2050 Kč.

 


Ve školním roce 2017/2018 je správní radou stanovená výše příspěvku 100 Kč.


 


 Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili a podpořili z.s. Voluntarius 

 

Na podporu školy pracuje Voluntarius, z.s. Tento spolek podporuje školu a její žáky vždy po předchozí domluvě s vedením školy, popř. s pedagogickým pracovníkem. Tato podpora je součástí vize spolku, co nebo které pomůcky jsou potřeba k výuce žáků a přinesou škole, žákům i rodičům ulehčení jak v otázce finanční tak organizační.

V tomto školním roce poskytl Voluntarius, z.s. finanční podporu:

pro žáka 7. ročníku - zaplacený lyžařský výcvik

úhrada části nákladů pro dětské zastupitelstvo na výjezdní zasedání

příspěvek pro žáka 2. ročníku na školu v přírodě

příspěvek na Mikulášskou dadílku pro žáky 1. stupně


Produkty

Cíle sdružení Voluntarius z.s.

Cíle sdružení Voluntarius z.s.
Cílem sdružení je zejména: podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ  T.G. Masaryka Milovice, zabezpečení zdravějšího, bezpečnějšího prostředí pro školáky ZŠ T.G. Masaryka Milovice, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ T.G. Masaryka Milovice a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty,...

—————


Kontakt

Občanské sdružení Voluntarius


Novinky

2017/2018

26.09.2018 12:15
Ve školním roce 2017/2018 se sdružení Voluntarius podílelo na spolupráci se Základní školou T. G....

—————

Všechny články

—————


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.